Comprehensive GMAT Prep

​Verbal & Quant

Thay vì dàn trải, chia tách ra thành nhiều Khoá Học, ACE GMAT Prep luôn chú trọng đến kết quả và tìm ra phương án luyện thi tiết kiệm thời gian, công sức nhất cho các học viên. Đa số Học Viên chỉ cần tham gia 1 Khoá Học với nội dung bao gồm cả Verbal & Quant, và rất nhiều bạn đã đạt Target GMAT chỉ với 1 lần thi sau khoá học 10 tuần - minh chứng rõ ràng nhất cho tính hiệu quả của các Khoá GMAT tại ACE Test Prep.

Lớp Học GMAT

Online & Offline

GMAT Verbal & Quant

Target 650 - 700++

Online: App Zoom

Offline: Aqua 1, Vinhomes Golden River, 2 Nguyễn Hữu Cảnh, P Bến Nghé, Q1

10 Weeks/  20 Sessions/ 40 Hours of In-person Classes

Comprehensive GMAT Prep 4+ months before test date.

Tutor 760 GMAT - Top 1%

Lớp GMAT Tutor 1-1

​GMAT Verbal & Quant 1-1

Target 650 - 700++

Online: App Zoom

Offline: Aqua 1, Vinhomes Golden River, 2 Nguyễn Hữu Cảnh, P Bến Nghé, Q1

10 Weeks/  20 Sessions/ 40 Hours of In-person Classes

Comprehensive GMAT Prep 4+ months before test date.

Tutor 760 GMAT - Top 1%

Đăng ký nhận thông tin Khoá Học

Email: nhan.dinh209@gmail.com

Phone: 093-7799-107

Tư vấn luyện thi miễn phí!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube